Qui Som

El diumenge 22 de gener de 2016 es va celebrar l’assemblea constituent de la Coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya(CBDTC) a Vilanova i la Geltrú. Aquesta nova coordinadora és l’herència de l’antiga Coordinadora de Balls de Diables Centenaris amb Parlaments. 

La CBDTC esta formada actualment per 12 balls de diables, Ball de Diables de Reus, Ball de Diables de Tarragona, Ball de Diables de Torredembarra, Ball de Sant Miquel i Diables de La Riera de Gaià, Ball de Diables del Vendrell, Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú, Ball de Diables de l’Arboç, Ball de Diables de Vilafranca, Ball de Diables de Sitges “Colla Vella”, Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona, Ball de Diables de la Llacuna i Ball de Sant Miquel i Diables d’Igualada. 

Les dotze colles d’aquesta coordinadora som conscients que a Catalunya existeix un teixit diabòlic molt gran, ja que a moltes localitats existeixen colles, però també som molt conscients que tant sols una minoria utilitzen un model tradicional. És per això que els principals objectius d’aquesta coordinadora són: 

• Vetllar pel reconeixement públic i institucional dels balls de diables tradicionals. 

• Difondre els models, així com impulsar-ne l’estudi i la recerca, 

• Vetllar pel seu manteniment, en els llocs on ja existeixi; pel seu eventual ressorgiment, en els llocs on es vulgui recuperar o crear; i per la qualitat en les representacions, en totes les actuacions que facin els balls associats, 

• Cuidar, vigilar i potenciar la bona praxi de qualsevol activitat relacionada amb el vessant tradicional i folklòric dels balls integrants de la CBDTC. 

La CBDTC obre les portes a totes les colles que abracin el model tradicional de la seva zona, sigui aquest ball de diables centenari o no. Les colles integrants de la CBDTC creiem i volem tirar endavant aquest projecte ja que entenem que ser d’un ball de diables va més enllà de tirar carretilles ja que la història ens avala. 

COORDINADORA DE BALLS DE DIABLES TRADICIONALS DE CATALUNYA