Ball de Diables de Torredembarra

El document més antic on s’esmenta l’existència d’un ball de diables a la vila de Torredembarra és de l’any 1791. És una acta notarial on s’explica que els diables van representar el ball parlat (Bayle de los Angeles) davant del Comte de Santa Coloma, i que també hi va actuar la resta del Seguici Popular.

Posteriorment, entre el 1849 i el 1892, hi ha diverses actuacions del ball de Diables a les festes majors i als Corpus, que van ser recollides a La Opinión, Diario de Tarragona i Diario de Barcelona.

El ball de diables era un element important de la festa (mereixia la consideració de “tan cèlebre” als diaris), i ho mostra el fet que l’any 1853 els diables van ser l’únic ball que va actuar a la festa major, ja que possiblement l’auge dels castells havia fet desaparèixer momentàniament la resta de balls.

Des del 1892 no hi ha més notícies del Ball de Diables històric. La seva desaparició està lligada a la davallada econòmica i demogràfica que va patir Torredembarra a finals del segle XIX.

El 1987, a iniciativa d’un grup de joves, es va recuperar el ball amb l’ànim de mantenir el model tradicional dels diables del Camp de Tarragona i el Penedès. Des d’aleshores ha actuat ininterrompudament a les festes locals.

Durant els primers anys, els parlaments dels diables consistien bàsicament en el recitat de versots satírics. L’any 1995 es va adoptar un text amb què es va dotar d’argument al ball parlat.

Actualment, a la festa major de Santa Rosalia, el quatre de setembre, els diables representen el ball parlat a la sortida d’ofici i efectuen l’espectacular carretillada a la nit.

Des de la seva recuperació, el Ball de Diables de Torredembarra ha actuat a diversos llocs de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, l’estat espanyol i França.

Torredembarra