Ball de St. Miquel i Els Diables d’Igualada

Els Diables a la ciutat d’Igualada apareixen documentats per primera vegada el 1451, quan es va demanar a Joan d’Aranda de Jorba que deixés un arnés blanc per al Sant Miquel, tal i com ja havia fet altres anys.

Segurament aquesta comparsa i la seva representació hauria tingut un origen en els entremesos, en forma de ball parlat o potser amb mímica en un primer moment, de manera que es pretenia explicar la caiguda dels àngels rebels a l’infern. Segurament també hi prenia part la víbria o drac que arrodonia l’esmentada representació del quadre infernal, contraposat a l’entremès o castell del paradís.

Després de mantenir-se durant tot el segle XVI i bona part del XVII, els retrobem en un programa de Festa major de l’any 1851. A partir d’aleshores s’anomenarà Ball de Diables (o “Els Diables”). El Ball apareix a la Festa Major d’Igualada amb molta continuïtat entre 1851 i 1930 i esdevé un dels principals referents històrics catalans del què es coneix com a “model de diables penedesencs” amb parlaments vuitcentistes.

Les darreres aparicions del Ball de Diables igualadí foren segurament per la Festa Major de 1933 (encara consten al programa). El 1930 es van fer unes fotografies realitzades per a l’Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada per un concurs relacionat amb la Festa Major i el nostre Ball encara hi apareix. De fet, les colles locals dels balls de bastons, pastorets o cercolets ja havien desaparegut al llarg dels anys vint. Per tant, pensem que la desaparició de la colla local de diables es donà ben just abans de la Guerra Civil, segurament amb la mort del qui fou un històric cap de colla: Antoni Palomas, àlies “El Trinco”.

Actualment l’Entitat aplega trenta cinc balladors. La franja d’edats va dels 20 als 50 anys, essent però tots d’un cercle d’amistats comú. A més, s’ha intentat no caure en el parany del fenomen de les colles dedicades exclusivament als correfocs, sinó que es pretén no perdre de vista que el tret distintiu i més valuós és la representació del ball parlat o Lluita de Sant Miquel i els Diables.

Els assaigs es realitzen setmanalment des del mes d’octubre d’aquest any passat 2010. La direcció artística del projecte córre a càrrec de Frederic Herrero, ja membre del Ball de Diables de La Llacuna i es rep assessorament de diversos experts que formen part de la Coordinadora de Diables Centenaris amb Parlaments de Catalunya.

Presentats el 2011 en les I Jornades de Cultura Tradicional organitzades per la FESTHI i a la Festa Major d’Igualada representant l’entremès comlert, ja han pogut mostrar la feina feta a la ciutat d’Igualada i a Sant Quintí de Mediona, convidats en motiu de la Festa Major d’aquesta localitat.

Ball de Sant Miquel i Diables d'Igualada
Igualada