Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona

La primera referència escrita sobre el Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona està datada de l’any 1853. En aquest document s’evidencia el fet que era una costum, que per la Festa Major sortissin tant el Ball de diables com els altres grups folklòrics. O sigui que abans d’aquesta data el Ball de Diables ja sortia amb tota provabilitat.

Referència trobada al barcelonès “El Presente” del dijous 18 d’Agost de 1853 i que esta disposat en l’Arxiu Ardiaca. Aquesta notícia diu: “Fiesta Mayor de Sant Quintín de Mediona. Se celebra la esperada fiesta en los dias 20,21 y 22 del corriente mes de Agosto. Por la tarde del dia 20 empezaran a recorrer las calles de la población los 2 Drachs (viejo y joven) arrojando fuego a cual mas como se acostumbra todos los años saldran también temprano los bailes de Bastons, Diablos, Gitanas, Pastorets, etc… para anunciar la fiesta del mártir Sant Justino. Al anochecer se pasara en procesión a casa del señor administrador a buscar el referido santo trasladandolo a la iglesia acompañado de la brillantez acostumbrada y de todos los bailes (…)” tot i això, es creu que son molt més antics segons historiadors com Joan Amades. Malauradament no hi ha documents que ho demostrin.

Si analitzem els diferents textos conservats del Ball de Diables en l’àrea etnogràfica del Penedès, ens adonem que la versió de Sant Quintí de Mediona, al costat de la de l’Arboç del Penedès, són les dues més antigues.

La còpia conservada del ball a Sant Quintí és, entre els textos més antics de Ball de Diables de què disposem en l’actualitat, provablement del segle XVIII. Hi ha alguns detalls en el contingut del text i també en el desenvolupament de la representació que refermen l’antigor del ball si més no respecte a bona part de la resta de grups centenaris amb parlaments que han arribat fins als nostres dies.

D’una banda, l’entonació que encara avui en dia usen els diables de Sant Quintí de Mediona ens fa viatjar cap a les entonacions pròpies de la litúrgia llatinitzant . Sense cap mena de dubte, la cantarella recitativa de Sant Quintí té unes arrels pretèrites

El text original sens dubte arrenca en un moment més apropat a la gènesi d’aquella concepció militaritzada de la religió.
Si tenim en compte que les primeres notícies de parlaments en els balls populars de la ciutat de Tarragona es remunten al 1633, conclourem que els textos del Ball de Diables, del qual el de Sant Quintí seria provablement la versió més primitiva que conservem, neixen si més no cap aquella època. Així aquella primera notícia documental que es té del Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona corresponent al 1853 és superada abastament per les conclusions que extraiem de l’estudi del text i de la pròpia teatralitat.

El Ball de Diables de Sant Quintí també destaquen per les actuacions interrompudes des del seu origen. Any rere any han sortit per la festa major i ja en porten mes de 160.

Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona
Sant Quintí de Mediona